Ekstraordinær generalforsamling i Rolfsted IFs venner

Kære alle!

Husker du alle…
…de mange koncerter?
…de utallige hal-baller?
…de årlige Sommerfester?
…de festlige julefrokoster?
…de store frivillighedsfester?
…eller nogle af de mange andre arrangementer som RIF’s Venner har afholdt i Rolfhallen?

Ved du…
…at Rolfsted Idrætsforenings støtteforening – i folkemunde kaldet ”RIFs Venner” – igennem 4 årtier har været med til at sikre idrætsforeningen et stabilt økonomisk fundament til gavn for idrætsforeningens medlemmer?
…at RIFs Venner altid har været drevet af lokale ildsjæle, der uegennyttigt har arbejdet for at skabe overskudsgivende arrangementer med bred folkelig interesse?

Vil du…
…være med til at omsætte tanke til handling, fungere som inspirator og løfte i flok på en måde, der styrker og bevarer en sund idrætsforening?
…være med til at opdatere RIFs Venner til en 2021 version?
…høre mere, så har vi brug for dig!

Du inviteres til at deltage i ekstraordinære generalforsamling i Støtteforeningen Rolfsted I.Fs Venner den 30. august 2021 kl. 19:00 i Rolfhallens cafeområde.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forslag til fremtidig organisering af Støtteforeningsen Rolfsted I.Fs Venner
  3. Valg af ny bestyrelse og suppleant
  4. Valg af revisor og suppleant
  5. Indkomne forslag – forslag skal være formanden i hænde senste 14 dage før afviklingen
  6. Evt.

Alle er velkomne.

Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen i Rolfsted Idrætsforening