BEVÆG DIG FOR LIVET WORKSHOP I ROLFHALLEN

Kære medlemmer i RIF

Med den nuværende genåbning af de udendørs idrætsaktiviteter, er Corona pandemien langsomt ved at slippe sit tag i foreningslivet. Det er vort håb, at vi over de kommende måneder vil kunne genåbne også de indendørs aktiviteter.

Planlægningen er i gang, og vi vil gøre hvad vi kan for, at I som medlemmer hurtigst muligt kan komme i gang igen. Der er et stort ønske fra alle afdelinger i Rolfsted Idrætsforening om, at genskabe det værdifulde foreningsliv, som betyder så meget for så mange.

Derfor er det blevet besluttet, at alle medlemmer, der via et kontingent har været tilknyttet en aktivitet i perioden 18. december 2020 til dags dato, og dermed ikke har fået fuldt udbytte af det indbetalte kontingent, vil få udstedt et “Corona-værdibevis” på 50% af den oprindelige kontingentbetalingspris.

  • Corona-værdibeviset er personligt.
  • Det forefindes elektronisk i foreningens betalingssystem Conventus, og vil automatisk kunne benyttes til betaling ved deltagelse i aktiviteter i alle Rolfsted Idrætsforenings afdelinger.
  • Værdien af beviset kan ikke benyttes til betaling af hold/aktivitet, der koster mindre end bevisets værdi.
  • Værdibeviset skal indløses senest 31. december 2021.
  • Ønsker du ikke at benytte værdibeviset, og i stedet lade beløbet tilfalde Rolfsted Idrætsforening, så skal du ikke foretage dig yderligere.
  • Værdibeviset kan ikke konverteres til kontant udbetaling.

Spørgsmål kan stilles til Iben Bech på Ibens@email.dk eller 60742414

Vi håber, at I som medlemmer vil tage vel imod denne håndsrækning, og dermed fortsætte jeres idrætsaktiviteter i Rolfsted Idrætsforening.

HUSK: Vi har brug for hinanden, når det ikke længere er en nødvendighed at være hver for sig!

Vi glæder os til igen at tage imod jer.

Med venlig hilsen

Rolfsted Idrætsforening